ellipse Icon
pollygon Icon

Třída a vybavení

Unikátní přístup ke vzdělání a výchově se odráží i v moderním vybavení našich tříd a neformálním prostředí se spoustou zvířat od pejsků přes králíky až po agamu. Podívejte se k nám!

carousal one
Učebna 1.trojročí
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Učebna 2.trojročí
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Učebna 3.trojročí
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Učebna 9.třídy
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Ateliér
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Hudebna
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.
carousal one
Studovna
V budově se nacházejí tři kmenové třídy a třída pro 9. ročník. Při rozdělení žáků do menších skupin lze využít zázemí dvou menších učeben. Třídy jsou zařízeny novým nábytkem a jsou vybaveny televizí umožňující snadné zobrazení a sdílení výukových materiálů. K dispozici je řada pomůcek ke vzdělávání, včetně 3D tiskárny. Veškeré prostory jsou v dosahu školní wifi. Chodby jsou plné knih, k zapůjčení jsou deskové hry i billiard a stolní tenis. V ateliéru bohatě vybaveném pro kreativní činnost máme i keramický kruh a novou pec, v hudebně nechybí piano a akustické hudební nástroje.

Virtuální prohlídka školy

rodiče o škole

Rodiče o škole

Jsme moc rádi, že našim dětem můžeme nabídnout školu, kde je vedou k sebevědomí a jistotě i k tomu, že vyjádřit své názory a pocity je úplně v pořádku. Sice se to v dnešní společnosti hodně posouvá, není to ovšem ještě na mnoha školách pravidlem. Velice si vážíme přirozeného způsobu komunikace jak s dětmi, tak s rodiči. Ukazovat dětem, že vše je řešitelné, je pro nás mnohem důležitější než cpát do nich mraky informací.

Rodič žáka třetího ročníku

Edisona umožňuje, aby mé děti získaly kompetence potřebné pro život, naučily se pracovat se vztahy k ostatním lidem i v rámci skupiny a měly znalosti o světě v širokých souvislostech. Jsem rád, že je jim to díky Edisoně dostupné.

Rodič žáka sedmého ročníku

Tuto školu bych přála zažít každému dítěti. Rozvíjení osobnosti, sebevědomí a znalosti získané nejen za lavicí. Tady neznají děti stres a průvodci (učitelé) jsou jim oporou. Děkujeme, že můžeme být součástí Edisony.

Rodič žáka osmého ročníku

Naše děti jsou v Edisoně v bezpečném a podnětném prostředí. Edisona má významný vliv nejen na naše děti, ale i na nás rodiče. Přispěla k našemu seberozvoji i k poznání nových přátel.

Rodič žáků sedmého ročníku

Edisona je naší dceři nejlepší pomocnou rukou, která ji doprovází na cestě ke hledání svého potenciálu. Servíruje jí nové znalosti a dovednosti v úměrně míře. Neměli jsme tedy na konci školního roku doma znechucenou ani přetíženou prvňačku, zato máme natěšenou budoucí druhačku, která se těší zpátky do školy.

Rodič žáka prvního trojročí

V prostředí školy se setkala i s úskalími a trápením. Ale s důvěrou a prakticky ihned jsme si vždy (rodina a vedení školy) dokázali problém pojmenovat. Velmi si vážím toho, jak profesionálně se vždy nastavilo řešení vzájemnou komunikací. Strkání hlavy do písku před věcmi, které potřebují řešení, tady nenajdete.

Rodič žáka prvního trojročí

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě