Škola, kde děti poznávají svět i samy sebe.

Inovativní škola se zaměřením na smysluplné vzdělání a důrazem na rozvoj celé osobnosti - škola, kam i rodiče chodí rádi!

rectangle Icon
polygon Icon
ellipse Icon
ellipse Icon

Aktuální dění

Všechny články
rodiče o škole

Rodiče o škole

Jsme moc rádi, že našim dětem můžeme nabídnout školu, kde je vedou k sebevědomí a jistotě i k tomu, že vyjádřit své názory a pocity je úplně v pořádku. Sice se to v dnešní společnosti hodně posouvá, není to ovšem ještě na mnoha školách pravidlem. Velice si vážíme přirozeného způsobu komunikace jak s dětmi, tak s rodiči. Ukazovat dětem, že vše je řešitelné, je pro nás mnohem důležitější než cpát do nich mraky informací.

Rodič žáka třetího ročníku

Edisona umožňuje, aby mé děti získaly kompetence potřebné pro život, naučily se pracovat se vztahy k ostatním lidem i v rámci skupiny a měly znalosti o světě v širokých souvislostech. Jsem rád, že je jim to díky Edisoně dostupné.

Rodič žáka sedmého ročníku

Tuto školu bych přála zažít každému dítěti. Rozvíjení osobnosti, sebevědomí a znalosti získané nejen za lavicí. Tady neznají děti stres a průvodci (učitelé) jsou jim oporou. Děkujeme, že můžeme být součástí Edisony.

Rodič žáka osmého ročníku

Naše děti jsou v Edisoně v bezpečném a podnětném prostředí. Edisona má významný vliv nejen na naše děti, ale i na nás rodiče. Přispěla k našemu seberozvoji i k poznání nových přátel.

Rodič žáků sedmého ročníku

Edisona je naší dceři nejlepší pomocnou rukou, která ji doprovází na cestě ke hledání svého potenciálu. Servíruje jí nové znalosti a dovednosti v úměrně míře. Neměli jsme tedy na konci školního roku doma znechucenou ani přetíženou prvňačku, zato máme natěšenou budoucí druhačku, která se těší zpátky do školy.

Rodič žáka prvního trojročí

V prostředí školy se setkala i s úskalími a trápením. Ale s důvěrou a prakticky ihned jsme si vždy (rodina a vedení školy) dokázali problém pojmenovat. Velmi si vážím toho, jak profesionálně se vždy nastavilo řešení vzájemnou komunikací. Strkání hlavy do písku před věcmi, které potřebují řešení, tady nenajdete.

Rodič žáka prvního trojročí

“Učíme zážitkem a aktivně. Probouzíme a podporujeme v dětech zvědavost a vedeme je k odpovědnosti za své učení. Vedeme je k sobě samým. Učí se komunikovat, pracovat v týmu, debatovat a řešit konflikty.”

Pavla Sadílková

Mgr. Pavla Sadilová, MBA

Ředitelka a zakladatelka
školy

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě