EDISONA

K NÁM I RODIČE CHODÍ RÁDI. 

Prostředí školy je inspirativní, rozvíjející kritické myšlení a kreativitu.  Děti zažívají svobodu spolu se zodpovědností. Díky tomu si budují kompetence k učení skrze vnitřní motivaci a samostatnost. Děti podporujeme ve spolupráci napříč věkem a ukazujeme jim, jak vytvářet kvalitní vztahy.

Cílem Edisony je připravit dítě na budoucnost, o které nevíme, jaká bude. Za nejdůležitější proto považujeme rozvoj kompetencí, které člověku umožní zvládnout jakékoli situace.

JAK TO DĚLÁME?

Klademe důraz na měkké dovednosti, především kritické myšlení, schopnost argumentace a vyjednávání, tvůrčí řešení problémů, schopnost tvořit zdravé a otevřené vztahy s ostatními. A především: POZNAT SÁM SEBE.

Zaujímáme individuální přístup ke každému žákovi podle jeho zájmů, aktuálních potřeb a osobnostních rysů, učíme propojeně a interaktivně, takže si žáci sami objevují a vytváří souvislosti.

Vytváříme bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém má dítě vysokou míru svobody a zodpovědnosti: za své učební pokroky a za vztahy, které tvoří.

PROČ TAKTO?

Vycházíme z nejnovějších poznatků neurovědy. Inspirujeme se alternativním vzděláváním, které ve světě již dlouhodobě a úspěšně funguje. U mladších dětí vycházíme z Montessori pedagogiky, z principu postupování od konkrétního k abstraktnímu a zejména z principu zapojení všech smyslů do vytváření představy o světě. Některé děti však mají již v mladším věku vysoce vyvinuté abstraktní myšlení, tyto děti montessori připravené prostředí neláká. Proto využíváme i jiné přístupy: Hejného matematiku, zábavné logické hádanky a jejich učení orientujeme více abstraktně a synteticky s důrazem na propojování si souvislostí. 

Aktuality z dění v Edisoně sledujte na facebooku ZDE.

Podporovatelem Edisony je nezisková organizace ViaCordata ops. Více o ní ZDE.