rectangle Icon
ellipse Icon
ellipse Icon
polygon Icon

Spolupráce s rodiči

Výchova dětí je náročný a dlouhodobý proces a změny v uspořádání rodiny silně ovlivňují schopnost dítěte se učit, nebo se byť jen soustředit. Proto naše vazby na rodiny jsou intenzivnější než v jiných školách.

Edisona café

Edisona café

Neformální rodičovské kavárny připravené dětmi

Tripartity

Tripartity

Rodičovské schůzky ve složení rodič / dítě / průvodce

Dílny pro žáky i dospělé

Dílny pro žáky i dospělé

Vánoční, velikonoční a jiné dílny

Slavnosti

Slavnosti

Slavnostní zahájení a ukončení školního roku

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá

Vzdělávací kurzy pro dospělé

Vzdělávací kurzy pro dospělé

Aktuální témata z oblasti výchovy dětí: např. nenásilná komunikace, děti v online světě a role rodičů, homeopatie, film Moudrost traumatu a jiné.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Montování nábytku s dětmi a další společné aktivity

Kroužky a pracovní zkušenosti

Kroužky a pracovní zkušenosti

Odpolední kroužky či návštěvy na pracovišti rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů

Pravidelné schůzky rodičů s vedením školy

rectangle Icon
ellipse Icon

edookit

Vizí Edisony je poskytovat základní vzdělávání cestou přirozeného a vědomého učení. U dětí se zaměřujeme především na rozvíjení schopnosti sebepoznání, objevování a posilování svých talentů a silných stránek.

edookit banner
rodiče o škole

Rodiče o škole

Jsme moc rádi, že našim dětem můžeme nabídnout školu, kde je vedou k sebevědomí a jistotě i k tomu, že vyjádřit své názory a pocity je úplně v pořádku. Sice se to v dnešní společnosti hodně posouvá, není to ovšem ještě na mnoha školách pravidlem. Velice si vážíme přirozeného způsobu komunikace jak s dětmi, tak s rodiči. Ukazovat dětem, že vše je řešitelné, je pro nás mnohem důležitější než cpát do nich mraky informací.

Rodič žáka třetího ročníku

Edisona umožňuje, aby mé děti získaly kompetence potřebné pro život, naučily se pracovat se vztahy k ostatním lidem i v rámci skupiny a měly znalosti o světě v širokých souvislostech. Jsem rád, že je jim to díky Edisoně dostupné.

Rodič žáka sedmého ročníku

Tuto školu bych přála zažít každému dítěti. Rozvíjení osobnosti, sebevědomí a znalosti získané nejen za lavicí. Tady neznají děti stres a průvodci (učitelé) jsou jim oporou. Děkujeme, že můžeme být součástí Edisony.

Rodič žáka osmého ročníku

Naše děti jsou v Edisoně v bezpečném a podnětném prostředí. Edisona má významný vliv nejen na naše děti, ale i na nás rodiče. Přispěla k našemu seberozvoji i k poznání nových přátel.

Rodič žáků sedmého ročníku

Edisona je naší dceři nejlepší pomocnou rukou, která ji doprovází na cestě ke hledání svého potenciálu. Servíruje jí nové znalosti a dovednosti v úměrně míře. Neměli jsme tedy na konci školního roku doma znechucenou ani přetíženou prvňačku, zato máme natěšenou budoucí druhačku, která se těší zpátky do školy.

Rodič žáka prvního trojročí

V prostředí školy se setkala i s úskalími a trápením. Ale s důvěrou a prakticky ihned jsme si vždy (rodina a vedení školy) dokázali problém pojmenovat. Velmi si vážím toho, jak profesionálně se vždy nastavilo řešení vzájemnou komunikací. Strkání hlavy do písku před věcmi, které potřebují řešení, tady nenajdete.

Rodič žáka prvního trojročí

polygon Icon
rectangle Icon

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě