Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vstupní hale Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 .

OstatníVýroční zprávyInspekční zprávy

Školní řád

stáhnout

Organizace školního roku 23/24

stáhnout

ŠVP pro družinu

stáhnout

Školní vzdělávací program

stáhnout

Žádost u uvolnění žáka

stáhnout

Informační memorandum

stáhnout

Pověřenec GDPR Mgr. Jan Baše, tel. 724 063 897, email: base@procurio.cz, adresa pro doručování: Vrchlického 678/19, 500 11 Hradec Králové

Příjemce dotace: Základní škola Edisona s.r.o.

Název projektu: Šablony IV - ZŠ Edisona

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003370

Období realizace: 1. 12. 2022 – 30. 11. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 608 925,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Za subjekt ŠD

  • Vzdělávání pracovníků ŠD
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě