Podmínky přijetí a přestupu

V současné chvíli máme 4 volná místa ve třídě I.trojročí (tedy pro děti 1. -3. ročníku ZŠ).

Podmínkou přestupu je soulad rodiny s koncepcí Edisony. Přestup je možný kdykoliv během školního roku, kontaktujte nás.

Školné pro školní rok 2021/22 činí 80 000Kč/rok, sourozenci se slevou.

Školné zahrnuje zajištění vzdělávání dle koncepce Edisony, nadstandardní výuku angličtiny a druhého jazyka a odpolední družinu do 17 hodin. 


Zápis do 1.ročníku od 9/22 proběhne 12.dubna 2022

Chcete Vaše dítě přihlásit do Edisony? Prosíme vyplňte nám dotazník, budeme Vás s dalším postupem poté již automaticky informovat. Doporučujeme před vyplněním dotazníku přečíst ŠVP školy a ujasnit si, zda a v čem konkrétně souzníte s principy a cíli naší školy.

Informace k formálnímu postupu zápisu zašleme všem, kdo vyplnili dotazník, e-mailem.

Před samotným zápisem velmi doporučujeme absolvovat informační návštěvu školy (ideálně oba rodiče i s dítětem), na kterém budete mít možnost navštívit školu, zeptat se na vše, co vás o škole zajímá a ujistit se, zda způsob naší práce odpovídá vašim představám. Bude se konat 14.1.2022 od 13hodin, přihlásit se můžete emailem na lenka.tumova@edisona.cz 

Výsledky zápisů oznámíme e-mailem a vyvěsíme na webu školy. Termín všem zúčastněným bude oznámen při zápisu spolu s identifikačním číslem. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte je součástí spisu dítěte ve škole a přijatým žadatelům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).