Podmínky přijetí a přestupu

Podmínkou přestupu je soulad rodiny s koncepcí Edisony a s ŠVP. Přestup je možný kdykoliv během školního roku, máme-li místo v daném ročníku. Ve zkušebním týdnu zjistíme, zda je změna školy pro dítě i naše děti - třídní kolektiv - vhodná. Kontaktujte nás, ozve se Vám Denisa. :-)

Školné na školní rok 2023/24 pro nově přijímané žáky činí 96 000Kč/rok

Školné zahrnuje zajištění vzdělávání dle ŠVP Edisony, nadstandardní výuku angličtiny již od 1.ročníku a druhého jazyka již od 6.ročníku (je-li to vhodné pro dítě), odpolední družinu do 17 hodin. Odpolední kroužky, strava, exkurze, adaptační program či škola v přírodě nejsou zahrnuty ve školném.

Od 9/23 opět přijímáme i nově příchozí žáky do samostané třídy pro 9.ročník. Organizace třídy je uzpůsobena přípravě na zkoušky CERMAT. Max. kapacita třídy je 12 žáků. Aktuálně máme naplněnou kapacitu.

Zkušební týden - podmínky: lze objednat školní oběd za 59Kč 1.stupeň ZŠ a 62Kč 2.stupeň

ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Školné na školní rok 2024/25 pro nově přijímané žáky činí 105 000Kč/rok. Budeme přijímat 9 prvňáčků do I.trojročí od 9/24. Volná místa j jednotlivých ročnících dle aktuálních možností kapacity. Maximální kapacita školy je 75 dětí. Více se dozvíte, pokud nás zkontaktujete.


Pro školní rok 2023/24 jsme přijali 8 dětí do 1.ročníku. Den otevřených dveří se konal 27. 1. a 1. 2. 2023.

Zápis do 1.ročníku od 9/23 proběhl 3.dubna 2023

Chcete Vaše dítě přihlásit do Edisony? Prosíme vyplňte nám dotazník, budeme Vás s dalším postupem poté již automaticky informovat. Doporučujeme před vyplněním dotazníku přečíst ŠVP školy a ujasnit si, zda a v čem konkrétně souzníte s principy a cíli naší školy.
Informace k formálnímu postupu zápisu zašleme všem, kdo vyplnili dotazník, e-mailem.
Před samotným zápisem velmi doporučujeme absolvovat informační návštěvu školy (ideálně oba rodiče), na kterém budete mít možnost navštívit školu, zeptat se na vše, co vás o škole zajímá a ujistit se, zda způsob naší práce odpovídá vašim představám.
Do 1.ročníku přijímáme 8 dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let věku. Upřednostňujeme sourozence našich stávajících žáků. Zjišťujeme soulad rodiny s principy a cíli naší školy. V případě většího počtu zájemců se bude rozhodovat losem.
Výsledky zápisů oznámíme e-mailem  a vyvěsíme zde na webu školy. Termín všem zúčastněným bude oznámen při zápisu spolu s identifikačním číslem. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte je součástí spisu dítěte ve škole a přijatým žadatelům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).