Podmínky přijetí a přestupu

V současné chvíli máme 4 volná místa ve třídě I.trojročí (tedy pro děti 1. -3. ročníku ZŠ).

Podmínkou přestupu je soulad rodiny s koncepcí Edisony. Přestup je možný kdykoliv během školního roku, kontaktujte nás.

Školné pro školní rok 2021/22 činí 80 000Kč/rok, sourozenci se slevou.

Školné zahrnuje zajištění vzdělávání dle koncepce Edisony, nadstandardní výuku angličtiny a druhého jazyka a odpolední družinu do 17 hodin. 


Zápis do 1.ročníku od 9/22 proběhne během dubna 2022, prosíme vyplňte nám dotazník, budemem Vás s dalším postupem poté již automaticky informovat. Doporučujeme před vyplněním dotazníku přečíst ŠVP školy a ujasnit si, zda souzníte s konceptem školy. :-)


Od 1. 9. 2021  jsme soukromou školou, IZO: 181 120 933. Pro více informací, jak k nám nastoupit (nejen do 1.ročníku) od 1. 9. 2021, kontaktujte Pavlu.