Podmínky přijetí a přestupu

Podmínkou přestupu je soulad rodiny s koncepcí Edisony a s ŠVP. Přestup je možný kdykoliv během školního roku, máme-li místo v daném ročníku a ve zkušebním týdnu zjistíme, že je změna školy pro dítě i naše děti - třídní kolektiv - vhodná. Kontaktujte nás, ozve se Vám Denisa. :-)

Školné pro nově přijaté žáky ve školním roce 2022/23 činí 96 000Kč/rok,

Školné pro nově přijaté žáky od 1.9.2022 do nově vznikající třídy, která je určena POUZE pro 9.ročník, činí 80 000Kč. Tato třída bude v režimu přípravy na střední školy, pohybu, sportu, exkurzí zaměřených na firmy a moderní obory na trhu práce. Děti budou také samostatně pracovat v režimu sebeřízeného vzdělávání s podporou průvodců. Máme poslední 2 volná místa k přestupu. Chcete vědět víc? Napište nám.

Školné zahrnuje zajištění vzdělávání dle ŠVP Edisony, nadstandardní výuku angličtiny a druhého jazyka již od 6.ročníku (je-li to vhodné pro dítě), a odpolední družinu do 17 hodin. Odpolední kroužky, strava, exkurze, adaptační program či škola v přírodě nejsou zahrnuty ve školném.


Pro školní rok 2023/24 budeme přijímat 8 dětí do 1.ročníku. Den otevřených dvěří stanovujeme na 9.11.2022 od 14:45 hodin.

Zápis do 1.ročníku od 9/22 proběhl 12.dubna 2022

přijatí žáci: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Chcete Vaše dítě přihlásit do Edisony? Prosíme vyplňte nám dotazník, budeme Vás s dalším postupem poté již automaticky informovat. Doporučujeme před vyplněním dotazníku přečíst ŠVP školy a ujasnit si, zda a v čem konkrétně souzníte s principy a cíli naší školy.
Informace k formálnímu postupu zápisu zašleme všem, kdo vyplnili dotazník, e-mailem.
Před samotným zápisem velmi doporučujeme absolvovat informační návštěvu školy (ideálně oba rodiče i s dítětem), na kterém budete mít možnost navštívit školu, zeptat se na vše, co vás o škole zajímá a ujistit se, zda způsob naší práce odpovídá vašim představám.
Do 1.ročníku přijímáme 9 dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let věku. Upřednostňujeme sourozence našich stávajících žáků. Zjišťujeme soulad rodiny s principy a cíli naší školy.
Výsledky zápisů oznámíme e-mailem  a vyvěsíme zde na webu školy. Termín všem zúčastněným bude oznámen při zápisu spolu s identifikačním číslem. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte je součástí spisu dítěte ve škole a přijatým žadatelům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

A jak velkou máte šanci? Vzhledem k zaměření školy nemá na přijetí dítěte vliv bydliště. S ohledem na slaďování pracovního a rodinného života rodičů přednostně přijímáme děti, které u nás mají staršího sourozence. Důležitý je soulad rodiny s principy školy popsané v ŠVP (školní vzdělávací program).