Role učitele

Jedním ze základních předpokladů, jak vychovat svobodného a šťastného člověka, je mít vlastní zkušenost se svobodou a pocitem štěstí. Proto učitelům poskytujeme prostor pro svobodnou volbu, jakou metodu pro kterého žáka zvolí. Pokud učitelé sami budou v bezpečném prostředí a budou rozumět smyslu své práce, budou moci tyto zkušenosti dětem předat a "vést je srdcem".

Učitel je proto v Edisoně především vědomým a respektujícím průvodcem s velkou mírou pedagogické svobody, který děti podporuje. Proto klademe důraz na osobní zralost pedagogů a jejich vlastní touhu stále se učit a růst. Pedagog sám stanovuje, co je důležité pro všechny děti, co může být ponecháno na dobrovolném výběru a co lze z výuky vynechat úplně.

Děti by k učiteli měli mít naprostou důvěru a on by měl mít důvěru v to, že děti samy ví, co a kdy se chtějí učit. Učitel spíše klade otázky a pomáhá dětem objevovat svět.

Vstupy učitele jsou krátké, ale o to lépe připravené. Nejvíce prostoru je věnováno samotné práci a aktivitám dětí. Úlohou učitele je především být přítomen, pozorovat a věnovat se individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Aby bylo možné pokrýt všechny individuální potřeby dětí, je ve třídě vždy více než jedna dospělá osoba. Více učitelů navíc přináší větší škálu odborných vědomostí, což výuku obohacuje.

Větší počet dospělých také zvyšuje šanci, že si každé dítě najde "svého dospělého", ke kterému bude mít důvěru a naváže s ním kvalitní vztah

"Bez bezpečí není učení."