Prostředí

Každé dítě je jedinečné, má jiné vlohy, zájmy i potřeby a vyžaduje v určitém čase jiné podněty. Proto mají děti k dispozici různorodé učební materiály, pomůcky a hry, ke kterým mají volný přístup a mohou s nimi pracovat v různých pozicích a na různých místech. Ve třídách není stůl učitele ani mnoho lavic, ale dostatek prostoru, aby si každý našel místo, které mu vyhovuje.

Třídy jsou věkově smíšené, v roce 2018/19 máme 0.-2.roč. s celkem 20žáky a 3.-5.roč. s 16 žáky, což u dětí podporuje schopnost pracovat v týmu a respektovat názory ostatních. Z pohledu učení je ve věkově smíšených třídách výhodou také to, že starší děti radí a pomáhají mladším, díky čemuž se učí správně formulovat a prezentovat myšlenky a vědomosti.