Současnost a vize


Ve školním roce 2018/19 je Edisona součástí ZŠ Rakovského na Praze 12. Nyní - v průběhu roku - přijímáme žáky do 4.-5. ročníku. Ročníky nižší jsou již obsazeny. Vyšší ročníky zatím nemáme. 

Projekt Edisony v plném rozsahu zahrnuje předškolní zařízení, základní školu a denní stacionář pro seniory. Na realizaci dlouhodobé vize pracujeme. Hledáme sponzory a investory.

Cílem je vytvořit bezpečné a respektující prostředí, které bude více než školou a umožní dětem svobodně se rozvíjet ve všech oblastech života.

Vzdělávání není jen získáváním informací a vědomostí, ale mělo by být přirozenou součástí života, která se dotýká nejen školy, ale i rodiny, společnosti a světa jako takového. Proto chceme v dětech rozvíjet zájem o okolí a druhé lidi a zodpovědnost za své chování vůči světu i společnosti. Za nejdůležitější považujeme rozvoj kompetencí, díky kterým z dětí vyrostou vyrovnaní, šťastní, samostatní a zodpovědní lidé.