Míra svobody při výběru práce

  • Po předložení tématu učitelem si děti mohou vybrat aktivity či pomůcky, s kterými si chtějí učivo procvičit.
  • V daném čase mají děti možnost vybrat si předmět, kterému se momentálně chtějí věnovat. Pomocníkem jim přitom jsou jejich denní či plány (dle zralosti dítěte) a cíle (kompetenční mřížky).

Děti si někdy vybírají hry či aktivity, které dospělí nepovažují z hlediska vzdělávání za úplně vhodné. Děti se při nich ale rozvíjí zejména v sociální a komunikační oblasti. Učit se proto v našem pojetí znamená mnohem více, než jen sbírat vědomosti a ukládat je do paměti. Sociální kompetence, tolik důležité pro život, se dají získat jen společným soužitím s ostatními, k čemuž se kolektivní hry a sport skvěle hodí.