Metodika výuky

Pedagogické metody, kterými v Edisoně pracujeme:

  • Montessori pedagogika,
  • BSP - Barevné sítě poznání
  • Hejného metoda pro výuku matematiky,
  • výukové aplikace a videa na iPad
  • mezipředmětová propojenost (projektové vyučování),
  • zážitkové vzdělávání (exkurze, pokusy, tvůrčí dílny, divadlo),
  • individuální učební plány,
  • učení a práce venku a v přírodě,
  • SEMU (sociální a emoční učení), dramatická výchova, vaření s dětmi aj.

Jedním z hlavních pilířů naší filozofie je demokracie. V Edisoně děti i učitelé zasedají každý týden na tzv. sněmu, kde je možnost vyjádřit se k případným tématům a navrhovat řešení. 

Konflikty mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými řešíme s pomocí mírové stolečku a Schránky přání. Děti vedeme k akci, aby si neneslo konflikt v sobě dál, aby se věc otevřela a došlo k tzv. "vyrovnání". Mnohdy stačí omluva. Děti se spolupodílejí na tvorbě a změnách pravidel, stejně jako na rozhodování o sankcích, pokud je někdo poruší. Děti mají každý týden službu, v níž se starají o společný prostor či živá zvířata - králíčky Kuličku a Hopíka, dva ptáčky zebřičky a pejska Pomíka.