Metodika výuky

Pedagogické metody, kterými v Edisoně pracujeme:

 • Montessori pedagogika - I. a II.trojročí,
 • Hejného metoda pro výuku matematiky,
 • Badatelsky orientovaná výuka,
 • FIE -  Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se
 • výukové aplikace a videa
 • mezipředmětová propojenost (projektové vyučování),
 • zážitkové vzdělávání (exkurze, pokusy, tvůrčí dílny, divadlo),
 • individuální učební plány,
 • učení a práce venku a v přírodě,
 • dramatická výchova, vaření s dětmi aj.
 • návštěva spřáteleného statku - III.trojročí