Pestrý duben v Edisoně

12.05.2023

Velikonoční Edisona Café, škola v přírodě s plaváním, přijímací zkoušky na střední školy, tripartitní schůzky a spousta nových vědomostí i zážitků. Takový byl náš duben v Edisoně.

Začátek měsíce se nesl v duchu příprav na tradiční akci Edisona Café. Děti chystaly výrobky s velikonoční tematikou, pekly šneky z listového těsta a připravovaly stánky a stanoviště s pestrým programem. Nechybělo malování na obličej, tetování, autorské čtení nebo dražba.

Plavecký kurz, šťastné děti a karty ctností

A co se dělo po Velikonocích? V prvním trojročí jsme pokračovali v prezentaci projektů o zvířatech, dočetli Knihrátky - 7 návyků šťastných dětí a propojili je do praxe, užili si tvůrčí program s bájnými příběhy a od bankéřů z ČSOB se přiučili něco o finanční a digitální gramotnosti. Po odjezdu většiny žáků z 3. ročníku na plavecký kurz, který absolvovali společně s druhým trojročím, si ostatní vyrazili do Vestce na Naučnou stezku. Jen škoda toho počasí!

Plavecká škola v přírodě se velmi vydařila, děti byly pohodové a kurz úspěšně završily. Účast třeťáků byla skvělá pro stmelování kolektivu na příští rok. Kromě plavání měly děti samozřejmě i výuku, chodily na procházky, vyzkoušely si orientační běh a užily si diskotéku. Vedle zdokonalení plavání a běžných předmětů jsme si ve druhém trojročí v kartách ctností během Ediky vytáhli kartu zaměřenou na hrdost, pokoru, zvídavost a spolehlivost. Děti se dozvěděly, co jednotlivé pojmy znamenají, kde a kdy se s nimi můžeme setkat a proč jsou pro nás důležité.

V družině proběhla pilotní výzva v podobě únikové hry, při které se děti po několika úkolech, úspěšném odkódování zámku a zdolání překážkové dráhy dostaly k "požáru" na zahradě, který hasily skutečným hasicím přístrojem.

Roboti, 3D, AI, dezinformace, ale i vztahy

A jak to vypadalo u starších dětí? Třetí trojročí vyrazilo na výlet k Vesteckému rybníku a strávilo hned dva pátky v polytechnickém hnízdě, kde si jedna část žáků zkoušela naprogramovat 3D tiskárnu a sestavit robota dle zadání, druhá pracovala se dřevem a jinými materiály. O umělé inteligenci a o tom, co umí a neumí Chat GPT přišel do Edisony popovídat IT odborník Jakub Bareš, od bývalé pracovnice BIS Evy Buchtové zase děti týden nato vyslechly přednášku o dezinformacích. Za zmínku určitě stojí také dějepisný projekt cíleně zaujatého plakátu, kdy se v roli "pracovníků PR agentury" sedmáci snaží ukázat vybranou historickou osobnost jako největší postavu českého středověku, osmáci a šesťáci zase mají představit Napoleona buď čistě v dobrém, nebo naopak ve špatném světle.

Bohužel jsme řešili i nepříjemnosti. Kvůli zhoršující se atmosféře ve třídě bylo mezi žáky provedeno online dotazníkové šetření vztahů mezi žáky, které pomohlo odhalit vztahy a problémy. Ty jsme následně i za pomoci psycholožky Kláry rozebrali společně a otevřeně v kruhu a znovu jsme si připomněli třídní pravidla. Původně napjatá situace ve třídě se zklidnila. Věříme, že to vydrží!

Přijímačky úspěšně za námi!

V devítce už vše směřovalo k jedinému cíli – přijímacím zkouškám. Do poslední chvíli jsme se soustředili nejen na pilování znalostí češtiny a matematiky, ale také na posílení psychiky, aby děti u přijímaček nezazmatkovaly a nezahodily vše, co několik měsíců poctivě trénovaly. Skvělou zprávou je, že většina dětí se dostala na vybranou střední školu již v prvním kole přijímacího řízení! Dva žáci dokonce byli na prvním místě v pořadníku dané školy. Děti se shodly, že byly dobře připraveny a nic je nezaskočilo. Všem gratulujeme a velmi jim tento úspěch přejeme!

Ani v ostatních předmětech však deváťáci nezaháleli, v rámci přírodopisu pracovali na digitálním herbáři, v chemii probrali téma e-paliv, výroby zeleného vodíky či elektromobilů a v dějepise se věnovali těžkému tématu holocaustu. Dalo jim dobrý myšlenkový základ pro projekt Já chci být člověk, pracující s odkazem spisovatele Arnošta Lustiga. Výsledkem workshopu s jeho dcerou Evou byla tři poselství Zprávy hvězdám a nejen jim, která se stala součástí výstavy ve Štefánikově hvězdárně na Petříně.

Do konce roku mají naši skoroabsolventi v plánu rozvíjet kreativitu, potkávat se s odborníky v různých oblastech, chodit více do přírody i za kulturou.