Edisona květnová

08.06.2023

Květen v Edisoně jsme hned po prvním prodlouženém víkendu zahájili úžasným setkáním se zvířátky. Přijeli za námi chovatelé s mláďaty ze statku Chuchel u Jeřišna - dva poníci a telátko, jehňata, selátko, kůzlata a také kuřátka a kachňata, s nimiž si děti vyzkoušely krmení. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací o jejich životě, třeba co zvířata jedí nebo jak dlouho sedí slepička na vajíčkách.

Ve druhém trojročí jsme si povídali o starostlivosti, štědrosti, vzájemnosti a ochotě, velkým tématem měsíce byla i udržitelnost. Dozvěděli jsme se o plýtvání jídlem, papírem, plastem, léky, teplem, vodou, penězi, palivy, obaly, časem i elektřinou, v rámci projektu jsme mluvili rovněž o udržitelnosti baterií u elektroaut nebo udržitelné módě.

Deváťáci doplnění o pár dobrovolníků z III. trojročí se společně se žáky dalších dvou pražských škol zapojili do projektu Já chci být člověk. Už ke konci dubna se setkali s Evou Lustigovou a jejím prostřednictvím i s jejím otcem, spisovatelem Arnoštem Lustigem, s jeho příběhem a myšlenkovým odkazem. Výsledkem workshopu o lidství, humanismu a hodnotách byla tři poselství, "zprávy hvězdám a nejen jim", která se začátkem května stala součástí výstavy ve Štefánikově hvězdárně na Petříně.

V půlce měsíce do školy přijela organizace Divadelta s interaktivním představením Slyšíš mě!? pro rodiče s dětmi od 11 let, které otevírá téma mezigenerační komunikace a otázky: Jak si porozumět? Jak se vzájemně pochopit? Jak se uslyšet? Byl to bezva zážitek plný inspirace a porozumění, jelikož jsme nebyli jen diváky, příběh jsme dotvářeli společně s herci. "Téma Nekomunikace oslovilo děti i rodiče a ještě večer v nás doznívaly emoce," napsala nám jedna z maminek.

Třetí trojročí se rozloučilo s výukou v polytechnických hnízdech, kde se děti během šesti dopolední v pražském Bráníku seznamovaly s polytechnickou výchovou, robotikou a mechatronikou. Pod rukama se jim rodily kovové štítky s vyraženými nápisy a dlabala se dřevěná maska, v učebně robotiky se stavěly houpačky a ruské kolo ze stavebnice VEX IQ.

A ani v dalších manuálních činnostech jsme nezaháleli. Našim školním králíkům jsme sestavili zbrusu nové klece, na zahradě jsme zase budovali skluzavku pro menší děti a také nám zde díky jednomu nadšenému sedmákovi nově roste parkoviště pro koloběžky, kterých přijede každý den do školy pravidelně kolem deseti až patnácti. Vedle běžného učení jsme pak stihli také výletovat. První trojročí se vypravilo do ZOO, třetí trojročí na lov trilobitů do Radotínského lesa a deváťáci k Pražskému hradu a Strakově akademii.