Hodnoty Edisony

Základními hodnotami Edisony jsou smysluplnost, otevřenost, svoboda, zodpovědnost a vědomé bytí.

Smysluplnost a radost z objevování jsou pro nás předpokladem pro učení. Proto se v kosmické výchově věnujeme v první řadě tématům a projektům, které se přímo týkají života dětí a dávají jim smysl. U mladších dětí se zabýváme reálným světem a konkrétními činnostmi.

Otevřenost je nezbytná pro vybudování vzájemné důvěry a bezpečného prostředí. K dětem přistupujeme jako k rovnocenným partnerům a podle toho s nimi otevřeně a s respektem jednáme.

Svoboda a  zodpovědnost

Postupně dětem ukazujeme, jak lze vědomě pracovat na svém rozvoji a jak svoboda a zodpovědnost jsou spojené termíny a jeden bez druhého jen prázdné klišé. Dle věku a schopností dítěte postupně ustupujeme z řízení jejich učení. Pouštíme je samotné na cestu sebeřízeného vzdělávání a tím se stávají tvůrci vlastního života.

Vědomé bytí je předpokladem ke šťastnému životu a zahrnuje jak vědomí vlastní hodnoty, tak také hodnoty světa kolem a zodpovědný a respektující přístup k němu. 

K čemu děti vedeme?

Hodnoty Edisony propsané do atmosféry ve třídě

- Láska a vzájemnost

- Vděčnost

- Respekt

- Porozumění

- Důvěra