Hodnoty Edisony

Strážci Edisony
Strážci Edisony

Základními hodnotami Edisony jsou smysluplnost, otevřenost, svoboda, zodpovědnost a vědomé bytí.

Smysluplnost činnosti je prvním předpokladem pro to, aby ji děti chtěly dělat. Proto se věnujeme v první řadě tématům a projektům, které se přímo týkají života dětí a dávají jim smysl.

Otevřenost je nezbytná pro vybudování vzájemné důvěry a bezpečného prostředí. K dětem přistupujeme jako k rovnocenným partnerům a podle toho s nimi otevřeně a s respektem jednáme.

Svoboda je v Edisoně zcela základní hodnotou. Šťastný a vyrovnaný člověk musí mít možnost svobodné volby a svobodného projevování svých názorů. Ukazujeme dětem, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Zodpovědnost za své jednání je znakem vědomého a zdravého člověka i společnosti a proto k ní děti vedeme. Každý se může svobodně projevovat, ale musí také za své činy nést důsledky.

Vědomé bytí je předpokladem ke šťastnému životu a zahrnuje jak vědomí vlastní hodnoty, tak také hodnoty světa kolem a zodpovědný a respektující přístup k němu. 

K čemu děti vedeme?

Hodnoty Edisony propsané do atmosféry ve třídě

- Láska

- Vděčnost

- Respekt

- Porozumění

- Důvěra