Hodnocení a zpětná vazba

Mnoho aktivit (práce s montessori materiálem a jiným) si děti vybírají samy dle jejich individuální úrovně a aktuálního zájmu.

Práce dětí se shromažďují v portfóliích, která dávají zpětnou vazbu o jejich práci a do kterých může rodič kdykoliv nahlédnout.

Nosným prvkem hodnocení je včasná zpětná vazba, nejčastěji bezprostřední rozhovor průvodce s dítětem.

S rodiči a dítětem se scházíme při tzv. tripartitách, kdy shrnujeme výsledky předchozího období a domlouváme cíle do budoucna především z pohledu dítěte.

Pololetní hodnocení vypracováváme formou slovního hodnocení.