Hodnocení a zpětná vazba

Kompetenční mřížka
Kompetenční mřížka

Děti pracují s Týdenním plánem. Mnoho aktivit (práce s montessori materiálem a jiným) si vybirají samy dle jeji individuální úrovně a současného zájmu

Práce dětí se shromažďují v portfóliích, která dávají zpětnou vazbu o jejich práci a do kterých může rodič kdykoli nahlédnout.

Další metodickou pomůckou je mřížka kompetencí, která obsahuje cíle ročníku a do které se při rozhovoru s učitelem zaznamenávají pokroky a dosažené cíle. 

Nosným prvkem hodnocení je včasná zpětná vazba, nejčastěji bezprostřední rozhovor průvodce s dítětem.

S rodiči a dítětem se scházíme při tzv. tripartitách, kdy shrnujeme výsledky předchozího období a domlouváme cíle do budoucna především z pohledu dítěte.

Pololetní hodnocení vypracováváme formou slovního hodnocení.