Filozofie Edisony


Důraz klademe na vytvoření bezpečného prostředí, vycházejícího ze zdravých a přátelských vztahů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou postavené na vzájemné důvěře.

Do výuky je zahrnuta práce s emocemi a sociálními dovednostmi (např. SEL - Social and emotional learning, mírový stůl), díky které se děti naučí rozumět sami sobě a poznat se zevnitř: své silné stránky, stejně jako ocenit vlastnosti svých spolužáků a průvodců.

Součástí koncepce je také osobnostní růst a životní spokojenost učitelů, díky kterým mohou být dětem dobrými průvodci.

Bezpečný prostor je spoluvytvářen také rodinami žáků, a proto do projektu Edisony patří i vzájemná podpora mezi rodiči, setkávání nad tématy, které nás zajímají a pomáhají nám - tzv. vzájemné vyživování.

Při plánování učiva je základem respektující přístup a vytváření zdravých hranic. Rozvoj dětí využívá jejich osobní motivace k učení - plánování vlastního rozvoje a čas na témata, která děti zajímá ve formě projektů.