Filozofie Edisony


Důraz klademe na vytvoření bezpečného prostředí, vycházejícího ze zdravých a přátelských vztahů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou postavené na vzájemné důvěře a každý žák má možnost si svého učitele/mentora vybrat.

Do výuky je zahrnuta práce s emocemi a sociálními dovednostmi (např. SEL - Social and emotional learning, mírový stůl), díky které se děti naučí rozumět sami sobě a poznat své silné stránky, stejně jako přednosti svých spolužáků a průvodců.

Součástí koncepce je také osobnostní růst a životní spokojenost učitelů, díky kterým mohou být dětem dobrými průvodci.

Bezpečný prostor je spoluvytvářen také rodinami žáků a zaměstnanců, a proto do projektu komunitního centra zahrnujeme i možnost jejich účasti na kurzech osobního rozvoje, organizaci aktivit a průběžnou komunikaci o dění ve škole či práci a pokroku dětí.

Při plánování učiva je základem respektování a podpora vnitřní motivace dětí k učení - dítě ví, co se chce naučit, v jakém čase a s použitím jakých výukových zdrojů.

Při určování svých vzdělávacích cílů a pracovním plánu se děti naučí zacházet se svobodou a nést za svou volbu zodpovědnost.