Úřední deska školy

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vstupní hale Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 .

VÝROČNÍ ZPRÁVY

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Školní vzdělávací program a školní řád jsou k dispozici ve vstupní hale


VÝSLEDKY zápisu: Přijatí do 1.roč. 22/23 ze dne 12.4.2022: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Přijaté UA děti: U1 a U2 ze dne 14.3.2022

Pověřenec GDPR Mgr. Jan Baše, tel. 724 063 897, email: base@procurio.cz, adresa pro doručování: Vrchlického 678/19, 500 11 Hradec Králové