Úřední deska školy

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vstupní hale Základní školy Edisona, Bítovská 1122/5 Praha 4 .

VÝROČNÍ ZPRÁVY

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

Školní vzdělávací program a školní řád jsou k dispozici ve vstupní hale školy


Pověřenec GDPR Mgr. Jan Baše, tel. 724 063 897, email: base@procurio.cz, adresa pro doručování: Vrchlického 678/19, 500 11 Hradec Králové