Časový rozvrh

Výuka probíhá v delších časových blocích, které rozšiřují spektrum možností svobodného výběru dětí a dávají větší prostor vzájemné interakci a rozvoji sociálních kompetencí. Volná práce dětí se během dne střídá s lekcemi vedenými učiteli.

Kromě času na výuku mají děti v rámci časových bloků také prostor na "nicnedělání", které je důležitou součástí psychohygieny a významně podporuje tvořivost. Naučit se být sám se sebou a trávit čas bez strukturovaného programu určeného někým jiným, je důležitá životní dovednost, kterou je třeba si osvojit a zdravě užívat.